Какви цели да си поставяме?

КАКВИ ЦЕЛИ ДА СИ ПОСТАВЯМЕ?

SMART е техника за поставяне на ефективни цели в управлението. Наименованието съдържа съкращение за имената на критериите, които има една правилно поставена цел:

 • specific (специфична)
 • measurable (измерима)
 • attainable (постижима)
 • relevant (актуална)
 • time-bound (ограничена във времето)

Първото споменаване на техниката се свързва с името на Paul J. Meyer през 1965 г., а в бизнеса тя навлиза широко в края на 80-те години на миналия век. Днес подходът се използва активно в бизнес планирането, управлението на проекти, маркетинга, интернет маркетинга и други области, включително управление на личното време.

И така, целта е ясна и ефективна, ако има следните характеристики:

 • да е специфична;
 • да е измерима;
 • да е достижима;
 • да е действителна /реално постижима/;
 • да е ограничен във времето;

СМАРТ системата ви помага да имате ясна визия какво трябва да се постигне, както и кога и как да го направите.

Критерии за SMART цели:

S (specific) – специфичен и прозрачен
Трябва да знаете точно какъв резултат се очаква от вас и да се стремите към него.

За да формулирате конкретна цел, отговорете на следните въпроси:

Какво очаквате да получите?
Кой участва в изпълнението?
Конкретната цел отчита спецификата на проблема, за който се отнася, и посочва действието, което е необходимо за постигане на резултат. Например,чувствам се изнервена и претрупана с домашни задължения и грижи за детето, чак ми се плаче. Осъзнавам, че имам нужда от помощ. Не се правя на супер майка и споделям с мъжа ми как се чувствам, мъжа ми извежда за час детето навън на игра или разходка. Имам 60 мин само за себе си. Взимам дълга напоителна и релаксираща баня, полягвам да си чета книга или да гледам филм или правя нещо любимо. Когато се приберат започваме заедно да готвим и да слагаме масата, чувставм се спокойна, лека и усмихната.

Как това се прилага на практика:

Разбиваме всичко на прости елементи, задаваме въпроси, ако е необходимо, и формулираме отговори на тях – и от това израства стратегия – стъпка по стъпка.

 

 • С (специфична):

Ето как определяме какво трябва да се направи: например крайна цел тръгване на училище с лекота
Какво ни е нужно: униформа, раница, тетрадки, помагала, папки и други канцеларски пособия. Какво още е нужно? Блокираме датата и часа на родителската среща, там винаги нещо се попълва слагаме си химикалка и лист ако нещо е нужно да запишем. За новата учебна година ще ни е нужна здравна профилактична карта на детето, свързваме с неговия лекар, за да не се редим на километрични опашки и да си губим времето. Проверяваме обувките за спортни дейности удобни ли са на детето да не би да са му омалели, защото крачето му е пораснало през лятото. Подготвяме спортен екип. Ако за първи път ще е ученик може вечер да четете книжки с истории за училище, например Франклин е вече ученик. Разговаряте с детето подготвяте го, че то е отишло там за да се учи, че никой не очаква то да знае, че може да има различни дечица с различни потребности и т.н.

 

 • M (измерима)

Вторият интелигентен критерий е способността да се измери целта в абсолютно или процентно изражение. Струва си да се измерва както с крайния продукт, така и с междинните резултати от дейностите, тъй като ефективното управление е гъвкаво управление с контрол на всички етапи и нива.

За да формулирате измерима цел, отговорете на следните въпроси:

По какъв показател ще определите, че сте постигнали целта?
Каква стойност на този показател ще бъде знак, че сте постигнали желания резултат?

Например, нашата крайна цел беше леко тръгване на училище
Всичките разписани действия могат да бъдат равномерно разпределени в дните преди училище и това ще доведе до плавност, без бързане, без губене на време по чакални, висене по опашки, нервничене и усещането, че отново ние пак сме закъсняли и сме изпуснали крайните срокове.
Освен измерване на усещането и начина по който се чувстваме винаги е важно да направим оценка от 1 до 10 как се чувстваме в началната точка и на края. Така нашите усещания и емоции стават измерими.

Една цел се счита за измерима, ако очакваният резултат може да бъде измерен и оценен. Най-често за това се използват количествени показатели: 30%, 100 хиляди лв, 5 литра, 8 дни и др.

Този критерий прави целта още по-конкретна. Освен това помага за проследяване на постигането на целта и улеснява нейното детайлно планиране.

Да кажем, че решим да „напишем 30 публикации в блога за един месец“. Какво ни дава това число? Първо –  чрез извършване на проста аритметична операция можем да планираме ежедневна повтаряща се задача: „Напишете една бележка в блога“. Второ – сега винаги ще знаем колко точно сме близо до нашата цел.

Примери:

Не  и  Да:
Увеличете личните доходи – Печелете 30 хиляди на месец
Увеличете броя на абонатите – Увеличете броя на абонатите 3 пъти
Научете се да играете – Вторник и четвъртък от 19.00 съм на танци народни хора
Започнете да бягате сутрин –  Бягайте 5 обиколки на стадиона всяка сутрин
Отслабвам – Отслабвам с 5 кг.

 

 • A (attainable or achievable) – постижима, реалистична цел

Целта е постижима, ако са налични всички необходими ресурси за постигане на резултата: време, усилия, пари, знания, социални връзки и др.

Този критерий помага незабавно да идентифицираме тези цели, които все още не сме достигнали. Ако не проверите целите за постижимост, можете да отделите много време и усилия, но все още да не получите желания резултат.

Това не означава, че трябва напълно да изоставите целите си. Обикновено е достатъчно просто да ги преформулирате и да ги приведете в съответствие с техните възможности. Например:

Не и Да:
Увеличете продажбите с 50% до края на месеца – Увеличете продажбите с 20% до края на годината
Отслабнете с 15 кг за една седмица – Отслабнете с 5 кг за месец
Създайте своя онлайн магазин – Научете как да създавате онлайн магазини
Семейна почивка на морето – Почивка през август на Созопол със семейството
Купете си замък в Шотландия – Купете едностаен апартамент в Слънчев бряг

Но тук трябва да разберете, че „постижимостта на целта“ е чисто индивидуална концепция. Например, за някой бизнесмен от списъка на Forbes закупуването на замък в Шотландия може да бъде съвсем обикновена задача.

 

 • R (Целта следва да е реалистична)

Целта ще бъде такава, при условие че желаният резултат не нарушава баланса с други направления и приоритети на колелото на щастието, не противоречи на мисията и стратегията на семейството ви и на вас самите.

За да оцените уместността, реалността на целта, отговорете на въпроса:

Защо да го постигнем?
Какви ползи ще донесе на семейството ми?
Тази цел съответства ли на лайфстайла на моето семейство и на мен самата?
В конфликт ли е с други цели?

Ако при четене на формулировката възникне въпросът „Защо“ и не можете да отговорите, целта не е оправдана.

 

 • T (ограничена във времето)

За да направите целта не просто красиви думи на хартия, а истинско ръководство за действие и инструмент

за мотивация, определете и запишете с какво число трябва да бъде постигната.

Това означава, че трябва да създадете график с краен срок или да запишете колко време може да отнеме изпълнението на целта SMART. Благодарение на това е по-лесно да контролирате дали спазвате сроковете, дали имате достатъчно времеви ресурси през целия процес, за да не пропускате срокове. Когато няма срокове, работата се превръща в „работа в името на работата“.

За да ограничите целта – отговорете на въпроса:

Колко време е реалистично да се постигне?
Колко време отнема да се стигне до него?
Например: Тръгването на училище с лекота краен срок 14 септември. Измеримост задачите трябва да бъдат разпределени в 8 дни. Или за други цели срока е 3 месеца или на годишно планиране.

Когато пишете цел я направете максимално конкретна
Използвайте глаголи за действие, за да направите целта практична;
Посочете какви показатели искате да постигнете и в какво количествено изражение;
Посочете до коя дата или за какъв период трябва да постигнете целта.

Например:
Ако работите от вкъщи по време на своето майчинство или ходите на редовна работа имате деца, но сте се захванали и бизнес за допълнителен доход.

Цел: 3 нови клиенти този месец.

Тази цел е:

Специфична, тъй като има определено действие, в което е резултатът;
Измерима, тъй като има количествен показател – брой клиенти;
Постижима, тъй като растежа на вашите клиенти е на базата на клиентите ви миналия месец.
Уместна, тъй като много майки докато са майчинство се стават представители на фирми с конкретни продукти. Фирмата с която си партнирате например предлага здравословни продукти. Сега е началото на есента и децата тръгват на градина, имат нужда от профилактика, т.е. вашите продукти са актуални на пазара и е напълно уместно да са търсени.
Има краен срок, тъй като има период.

„Един от най-ярките резултати, които постигнах със SMART, беше написването на книга. Поставих си конкретна, измерима, постижима и реалистична цел – да напиша книга за правилна връзка с храната, която да помага на жените да придобиват стройна фигура и да се заобичват, и най-важното – поставих краен срок за завършването й – до 30 септември 2022 г. Ако не бях поставил краен срок, целта щеше да се превърне само в мечта.” Процесът на писане на книга е дълъг и трудоемък. Желанието да зарежа всичко наполовина ме обземаше редовно. Въпреки това се събрах и разделих целта на етапи – реших да пиша малък том всеки ден (поне 1 час на ден). В момента книгата е при редактор, след което следва дизайн на корица, ISBN номер, предпечат, печат и разпространение.” – доволен клиент.

 

Научи повече за най-новия ни курс “Тайм мениджмънт за работещи майки”:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *